• 01-budweis
 • 02-monolit
 • 03-city-center
 • 04-rohde
 • 05-bbc
 • 06-fotbal
 • 07-zaklady
 • 08-drevo
 • 09-lucni-jez
 • 10-jcu
 • 11-prefa-1
 • 12-thb
 • 13-prefa-2
 • 14-ocel
 • 15-hala-jh
 • 16-havarie

PRÁVĚ SE REALIZUJE...

Bytový dům Dlouhá Louka

BD Dlouhá Louka


DOB Centrum

DOB Centrum


Bytový dům Jírovcova

BD Jírovcova


Parking České Budějovice

parking


Bytový dům Horymírova

BD Horymírova


SMS Český Krumlov

SMS Český Krumlov

PROJEKTY OBECNĚ

Hlavním předmětem naší činnosti je:

1. Zpracování konstrukční části projektů novostaveb
 • betonových a železobetonových konstrukcí
 • ocelových konstrukcí
 • dřevěných konstrukcí
 • zděných konstrukcí
 • spřažených a kombinovaných konstrukcí
 • základových a jiných geotechnických konstrukcí
2. Zpracování konstrukční části projetků rekonstrukcí objektů
 • statické posudky stávajících objetků
 • rekonstrukce stávajících nosných konstrukcí
 • navrhování nových nosných konstrukcí do stávajících objektů
 • provizorní zajištění objektů při přestavbách a rekonstrukcích
3. Vyhotovení výrobní dokumentace
 • železobetonových prefabrikovaných konstrukcí
 • ocelových konstrukcí
4. Průzkum stávajícího stavu a odborné expertízy
 • statické posudky stávajících objektů i staveb ve stádiu výstavby
 • statické, dynamické a pevnostní zkoušky staveb či jednotlivých prvků staveb
5. Regenerace panelových domů
 • dispoziční úpravy jednotlivých bytových jednotek (zřizování nových otvorů, výměny jader)
 • projekty střešních nástaveb
6. Speciální dynamické, nelineární a stabilitní výpočty
7. Konzultační a poradenská činnost v oblasti statiky a dynamiky staveb
8. Nezávislá kontrola projektů

 

Projekty zpracováváme pro všechny stupně dokumentace v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zpracováváme stavebně konstrukční část tzn. statickou část projektů pro stupně:

 • dokumentace pro územní řízení – DUR
 • dokumentace pro stavební řízení – DSP
 • dokumentace pro výběr dodavatele stavby – DVD
 • dokumentace pro provedení stavby – DPS
 • dokumentace skutečného provedení stavby – DSPS
 • dokumentace bouracích prací – DBP

Při zpracování projektů používáme nejnovější výpočetní metody, teoretické poznatky, aktuální ČSN a ČSN EN, nejmodernější programové vybavení.

Výkresová dokumentace je zpracovávána výhradně pomocí CAD.


© STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. České Budějovice 2013 | +420 387 314 121 | E-mail: statikacb@iol.cz