• 01-budweis
 • 02-monolit
 • 03-city-center
 • 04-rohde
 • 05-bbc
 • 06-fotbal
 • 07-zaklady
 • 08-drevo
 • 09-lucni-jez
 • 10-jcu
 • 11-prefa-1
 • 12-thb
 • 13-prefa-2
 • 14-ocel
 • 15-hala-jh
 • 16-havarie

PRÁVĚ SE REALIZUJE...

Bytový dům Dlouhá Louka

BD Dlouhá Louka


DOB Centrum

DOB Centrum


Bytový dům Jírovcova

BD Jírovcova


Parking České Budějovice

parking


Bytový dům Horymírova

BD Horymírova


SMS Český Krumlov

SMS Český Krumlov

NÁŠ TÝM

I N Ž E N Ý Ř I   -   S T A T I C I

Ing. Luděk Němec, Ph.D. (*1968)
   
1982 - 1986: Střední průmyslová škola stavební České Budějovice
1986 - 1992: ČVUT Praha, fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby
1991 - 1992:  University of Wales, Cardiff, Velká Británie, Msc course - program Tempus, v rámci praxe působení Cass Hayward & Partners, Chepstow, Velká Británie
1999: Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, ČKAIT 0101258
2001: ČVUT Praha, konstrukce a dopravní stavby, titul Ph.D.
2010 - dosud: VUT Brno, Ústav soudního inženýrství, obor Expertní činnost ve stavebnictví
1993 - 1994: Pontex Praha, pobočka České Budějovice
od roku 1994 ve firmě Statika Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.
od roku 1996 je jednatelem a majitelem společnosti

Ing. Jan Šedivý (*1975)
   
1989 - 1993: Střední průmyslová škola stavební Volyně
1993 - 1999:  ČVUT Praha, fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby
2009:  Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, ČKAIT 0102038
2000:  Stavební firma Ivan Svatoš a.s. Písek
od roku 2000 ve firmě Statika Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.

Ing. Josef Havel (*1982)
   
1997 - 2001:  Gymnázium J.V.Jirsíka, České Budějovice
2001 - 2007:  ČVUT Praha, fakulta stavební, obor pozemní stavby a konstrukce
2007:   Stavební firma Buman Třeboň
od roku 2008 ve firmě Statika Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.

Ing. Vojtěch Beneš (*1988)
   
1999 - 2007: Gymnázium Jírovcova, České Budějovice
2007 - 2013: ČVUT Praha, fakulta stavební, obor - Konstrukce pozemních staveb, katedra Ocelových a dřevěných konstrukcí
od roku 2013 ve firmě Statika Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o

Ing. Jaroslav Beneda (*1988)
   
2004 - 2008: Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice
2007 - 2011: ČVUT Praha, fakulta stavební, obor – Stavební inženýrství - Konstrukce pozemních staveb
od roku 2014 ve firmě Statika Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.

Ing. Katarína Buková
   
2006 - 2010: Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíně
2010 - 2014: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, fakulta stavební, obor Pozemní stavby a architektura
2014 - 2016: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, fakulta stavební, obor Nosné konstrukce staveb
od roku 2016 ve firmě Statika Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.

K O N S T R U K T É Ř I

paní Miroslava Nováková (t.č. na mateřské dovolené)
paní Helena Šimková
paní Miroslava Vavrochová
pan Martin Vavroch
pan Petr Janíček
pan Ladislav Nekvinda


A D M I N I S T R A T I V A

paní Vladislava Němcová


E X T E R N Í   S P O L U P R A C O V N Í C I

Ing. Petr Hejný

 

© STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. České Budějovice 2015 | +420 387 314 121 | E-mail: statikacb@iol.cz